SEYMOUR BJJ ACADEMY CLASS SCHEDULE

Monday

9:00 AM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS NO-GI JIU-JITSU

7:00 PM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

Tuesday

6:00 PM - ADULT JIU-JITSU

Wednesday

9:00 AM - ADULT JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS JIU-JITSU

7:00 PM - ADULT JIU-JITSU

Thursday

6:00 PM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

Friday

9:00 AM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS NO-GI JIU-JITSU

7:00 PM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

Saturday

9:00 AM - OPEN MAT

Out of Town Visitors/Drop Ins:

$30 Mat Fee