SEYMOUR BJJ ACADEMY CLASS SCHEDULE

Monday

9:00 AM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS NO-GI JIU-JITSU

6:45 PM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

Tuesday

6:00 PM - ADULT JIU-JITSU

Wednesday

9:00 AM - ADULT JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS JIU-JITSU

6:45 PM - ADULT JIU-JITSU

Thursday

6:00 PM - ADULT NO-GI JIU-JITSU

Friday

9:00 AM - ADULT GI JIU-JITSU

5:30 PM - KIDS GI JIU-JITSU

6:45 PM - ADULT GI JIU-JITSU

Saturday

9:00 AM - NO-GI OPEN MAT

Out of Town Visitors/Drop Ins:

$30 Mat Fee

Women's martial arts & self defense class